Tag Archives: Hỗ trợ khác

Lấy lại mật khẩu đăng nhập

Chào bạn, Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập, vui lòng điền thông tin bên dưới để được Rosetta Stone hỗ trợ: Lưu ý: Chúng tôi chỉ hỗ trợ lấy lại mật khẩu nếu bạn mua sản phẩm từ chúng tôi (Rosetta.edu.vn), các trường hợp khác (mua hàng qua ứng dụng: Google Play/ CH Play […]

Hỗ trợ cài đặt lại chương trình trên máy tính

Chào bạn, Nếu bạn cần hỗ trợ cài lại chương trình Rosetta Stone và kích hoạt bản quyền, vui lòng điền thông tin bên dưới để được Rosetta Stone hỗ trợ: Lưu ý: Chúng tôi chỉ hỗ trợ cài lại chương trình Rosetta Stone và kích hoạt bản quyền nếu bạn mua sản phẩm chính […]

Quên tên đăng nhập

Chào bạn, Nếu bạn quên email hoặc tên đăng nhập, vui lòng điền thông tin bên dưới để được Rosetta Stone hỗ trợ: Lưu ý: Chúng tôi chỉ hỗ trợ lấy lại tên đăng nhập nếu bạn mua sản phẩm từ chúng tôi (Rosetta.edu.vn), các trường hợp khác (mua hàng qua ứng dụng: Google Play/ […]