Kiểm tra đơn hàng của bạn

Lưu ý: Bạn chỉ có thể kiểm tra đơn hàng khi mua hàng tại Rosetta Vietnam.

Để theo dõi đơn hàng của bạn xin vui lòng nhập ID đơn hàng của bạn vào ô dưới đây và nhấn nút "Theo dõi". ID đơn hàng đã được gửi cho bạn qua biên lai và qua email xác nhận mà bạn nhận được.